Doula


Het woord ‘doula’ komt uit het oud-Grieks en betekent, vrij vertaald, ‘dienende vrouw’. In de oudheid was zij de oudste en meest wijze bediende in het huishouden. Waarschijnlijk hielp zij de vrouw des huizes ook bij haar bevallingen. Volgens de overlevering onderscheidde ze zich door emotionele rust en levenswijsheid, en ik kan me voorstellen dat de doula zeker bij een bevalling liet zien hoe belangrijk haar aanwezigheid was.

Tegenwoordig kiezen steeds meer aanstaande gezinnen ervoor deze oude traditie nieuw leven in te blazen. Ik ben een hiervoor speciaal opgeleide professionele doula, ook wel zwangerschaps- en geboortecoach genoemd. Ik ben een ervaren en kundige vrouw, zelf moeder en grootmoeder, en ondersteun jullie als aanstaande ouders op een niet-medische manier tijdens de zwangerschap, de geboorte van jullie kindje en in de periode erna. Ik help jou en je partner na te denken over wat jullie belangrijk vinden in het proces. Dat doe ik door te bemoedigen, gerust stellen en bevestigen wanneer dat nodig is. Ik stel mij, zoals in de oudheid, nog altijd ‘dienend’ op en in die houding zit juist mijn kracht. Ik ben zeer gevoelig voor de behoeftes van degene die ik ondersteun. Ik help jou als aanstaande moeder je eigen vertrouwen te vinden, zonder controle te willen uitoefenen of te veel aanwezig te zijn.


Een Doula bij de bevalling

  • verkleint de kans op een keizersnede
  • bekort de bevalling
  • vermindert de behoefte aan pijnbestrijding
  • zorgt dat de band tussen moeder en kind snel tot stand komt

Bron: onderzoek "het doula-effect", van dr. Marshall en Phyllis Klaus en John Kennell.